Вітаю Вас, Гість

Методична роботу закладу

На виконання річного плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік та перспективного плану розвитку школи на 2016-2020 роки, робота педагогічного колективу  спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Нова Українська школа – нові підходи до навчання та виховання».

Мета  методичної роботи: Здійснення методичного супроводу педагогічних працівників закладів освіти щодо реалізації компетентнісного підходу в рамках реалізації концепції «Нова українська школа», впровадження чинних Державних освітніх стандартів, оновлених програм; переведення системи науково-методичної роботи в режим інноваційного розвитку, забезпечення належного рівня науково-методичної, консультативної допомоги вчителям із питань реалізації сучасних трендів в освіті: змішане, перевернуте, адаптивне, дистанційне навчання, STEM- освіта.

Завдання методичної роботи в школі на 2018/2019 навчальний рік:

 • забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації концепції Нової Української школи, впровадження нових Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів у школі І-ІІ ступеня, впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу;
 • реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану в умовах  впровадження нового Держстандарту;
 • інформаційно-методичний супровід педагогічних кадрів по забезпеченню якісної освіти;
 • організаційно-методичне  забезпечення  профільного навчання  в  старшій школі;
 • формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
 • здійснення контролю і надання підтримки вчителям в реалізації новітніх педагогічних методик і технологій;
 • вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, вихователів ГПД, узагальнення  їх  досвіду,  впровадження  в  практику  роботи школи, поширення такого досвіду через друковані педагогічні видання та мережу Інтернет;
 • стимулювання  ініціативи  і  активізації  творчості  педагогічних  колективів  у  науково-дослідницькій  і  дослідно-експериментальній  діяльності, спрямованої на оновлення і розвиток навчально-виховного процесу;
 • управління  процесами  підвищення  кваліфікації  і  неперервної  освіти педагогічних  працівників,  сприяння  організації  раціональної  педагогічної праці, створення умов по самоосвіті педагогів;
 • методичний супровід атестації педагогів школи;
 • підготовка та стимулювання участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та предметних конкурсах.
 • робота з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять;
 • здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття  управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;
 • обмін передовим педагогічним досвідом з колегами освітнього округу «Крок у майбутнє».
 • вдосконалення умов для оволодіння та впровадження педагогами інноваційними методиками навчання з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;
 • впровадження сучасних методів навчання та виховання учнів з використанням інформаційно-комунікативних технологій;
 • сприяння поширенню педагогічного досвіду вчителів школи у фахових виданнях, на освітніх порталах;
 • підвищення іміджу навчального закладу.