Вітаю Вас, Гість

Затверджено

Наказом по школі від 31.08.2018р № 171

Положення

Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2

про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів в закладі

 

1. Загальні положення

 

Дане Положення розроблено у відповідності до статті 26 Закону України «Про освіту», згідно якої забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений орган та керівника навчального закладу, Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, Статутом закладу та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів і працівників закладу, а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.

Охорона будівель та приміщень забезпечується сторожами закладу у нічний час , а в день – відповідальною особою.

Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщення та на територію покладається на:

- директора школи (або особу, що його заміщує в даний час);

- керівників структурних підрозділів;

- технічний персонал, працюючий у вихідні дні (згідно з графіком змінності);

- чергового адміністратора;

- сторожів.

Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють в закладі, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території закладу.

З метою ознайомлення відвідувачів закладу з пропускним режимом і правилами поведінки відвідувачів дане Положення розміщується на стендах в холі першого поверху будівлі школи та на офіційному інтернет-сайті навчального закладу.

 

2. Порядок проходу в приміщення та на територію закладу.

 

2.1. Пропускний режим в будівлю школи забезпечує вартова. Центральний вхід в будівлю школи закритий з 18.00 до 07.00.

2.2. Контрольно-пропускний режим для учнів школи.

2.2.1. Учні школи проходять в приміщення школи через центральний вхід. Початок навчальних занять о 8:00 годин. Учні зобов’язані прибути до школи не пізніше 07:45 години. Уходити (виходити) зі школи учням до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі дозволу класного керівника, медичної сестри або представника адміністрації.

2.2.2. Вихід учнів зі школи на уроки фізичного виховання, на екскурсії, чи на інших підставах відбувається організовано і в супроводі педагогічного працівника.

2.2.3 Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються в школу згідно розкладу занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу. Під час канікул учні допускаються в школу згідно плану заходів з учнями на канікулах, затвердженому директором школи.

2.2.4 Учні школи не мають права знаходитися в будівлі школи та на її території після закінчення навчальних занять або позаурочних заходів без присутності класного керівника або вчителя.

2.2.5 В приміщеннях та на території закладу суворо заборонено: паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин. Інформація про дані правопорушення надається до органів управління внутрішніх справ МВС України.

2.3. Контрольно-пропускний режим для працівників навчального закладу.

2.3.1. Директор закладу, його заступники, представники адміністрації та інші працівники закладу мають змогу приходити та знаходитись в приміщеннях закладу в будь-який час доби а також з метою чергування у вихідні та святкові дні, якщо це необхідно для виконання службових обов’язків і не обмежено поточними наказами відповідального за контрольно-пропускний режим.

2.3.2. Адміністрація закладу, вчителі та вихователі зобов’язані заздалегідь попередити чергового або сторожа про час запланованих зустрічей з батьками а також про час і місце проведення батьківських зборів.

2.4. Контрольно-пропускний режим для батьків (законних представників) учнів.

2.4.1. Батьки учнів проходять до приміщень закладу через центральний вхід.

2.4.2. Батьки учнів проходять в будівлі закладу при наявності документів державного зразку, що підтверджують їх особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді чи передається черговому для підтвердження своєї особи. Батьки повідомляють ім’я, по батькові та прізвище вчителя або адміністратора, до якого вони направляються а також прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Черговий з’ясовує мету приходу і пропускає в приміщення з дозволу працівника закладу, до якого вони прийшли.

2.4.3. З учителями батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках під час перерви.

2.4.4. Вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків а також про час та місце проведення батьківських зборів.

2.4.5. Батькам не дозволяється проходити до навчального закладу домашніми тваринами, з великими сумками чи валізами. Сумки необхідно надати на огляд черговому.

2.4.6. Прохід в школу батьків з особистих питань до адміністрації школи можливий за умови попередньої домовленості з представниками самої адміністрації, про що чергового інформують заздалегідь.

2.4.7. У випадках незапланованого приходу до школи батьків учнів, черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю школи тільки з дозволу адміністрації.

2.4.8. Для батьків першокласників протягом вересня-жовтня навчального року встановлюється адаптивний контрольно-пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах згідно наказу директора.

2.5. Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу.

2.5.1. Відвідувачі проходять в будівлю школи через центральний вхід.

2.5.2. Особи не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються на територію закладу через центральний вхід при пред’явленні документу державного зразку, що засвідчує особу, за погодженням з директором школи (особою, що його заміняє) і записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.5.3. Посадові особи, які прибули до закладу з перевіркою, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу з обов’язковим повідомленням адміністрації школи та відповідною реєстрацією.

2.5.4. Групи осіб, що відвідують школу для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах і т.п., допускаються та територію закладу та в його приміщення за наказом директора школи, за списками учасників і при наданні документу, що засвідчує особу.

2.5.5. На прийом до директора або керівників структурних підрозділів в дні прийому або за викликом, відвідувачі пропускаються до школи:

з виключеними мобільними телефонами;

в одязі, прийнятому в державних установах;

в адекватному стані (визначається візуально).

2.5.6. При відвідування закладу відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі для недопущення проносу в будівлі закладу алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів і т.п.

2.5.7. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, предметів і т.п. черговий затримує відвідувача і доповідає про випадок директору закладу та діє у відповідності до отриманих вказівок.

2.5.8. В разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівель та на територію закладу, черговий діє за вказівками директора школи чи його заступників.

2.5.9. Прохід та проїзд територією закладу дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації закладу знаходження на території школи і прохід нею в урочний та позаурочний час стороннім особам заборонено.

2.6. Контрольно-пропускний режим для автотранспортних засобів.

2.6.1. Допуск без обмежень на територію закладу дозволяється автомобільному транспорту постачальників продуктів, інвентарю, будівельних матеріалів, екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, поліції та працівникам закладу.

2.6.2. Автотранспортні засоби, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються на територію закладу через центральні ворота при пред’явленні документу державного зразку, що засвідчує особу, за погодженням з директором школи (особою, що його заміняє) і записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.6.3. Паркування автомобільного транспорту на території закладу дозволено тільки в відведених для цього місцях.

 

3. Правила поведінки відвідувачів закладу.

3.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщеннях закладу, зобов’язані:

зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях;

не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів закладу;

виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників закладу;

не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, вчителями, вихователями, працівниками закладу їх службових обов’язків;

зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому);

повідомляти секретаря про свою явку до закладу за викликом директора;

до запрошення в кабінет директора знаходитись на місці, вказаному секретарем;

ставитись бережливо до майна закладу, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

3.2. Відвідувачам закладу забороняється:

знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщеннях закладу без дозволу на те директора, адміністрації;

виносити з приміщення закладу документи надані для ознайомлення;

знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення;

приносити в приміщення закладу алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю;

палити в приміщенні та на території закладу;

бути присутнім на зборах та інших заходах з включеним мобільним телефоном;

входити до приміщень закладу в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами ( виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи);

факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

 

4. Відповідальність відвідувачів закладу за порушення даного Положення:

у випадку порушення відвідувачем закладу пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження відповідальними за контрольно-пропускний режим, а в разі необхідності будь-яким працівником закладу;

у випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного законодавства;

у випадку зумисного чи не зумисного пошкодження або знищення майна закладу на винних осіб поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.


<<